Historici.nl

Symposium Verhaal van Gelderland

12 feb 2021
Van 9:15 - 16:30uur
Online

Reflecties op een provinciegeschiedenis in wording

Auteurs van het meerdelige boek Verhaal van Gelderland gaan in discussie met vakgenoten over de aanpak van het project en over de voorlopige resultaten ervan. Wat zien zij als belangrijkste historische ontwikkelingen in ‘hun’ periode? Met welke dilemma’s worstelen zij? En wat is de betekenis van hun werk binnen het bredere terrein van de regionale geschiedschrijving? Een kritisch gesprek over een omvangrijk project in wording.

Het symposium bestaat uit vijf sessies van een uur en kan online worden bijgewoond. Het is ook mogelijk om slechts een deel van de sessies te volgen.

Aanmelden
Klik hier om aan te melden.

Programma

09:15 – 09:30 Opening

09:30 – 10:30 Sessie 1: Landschap Hoe vormt het landschap de geschiedenis? En hoe vormen mensen het landschap?

10:45 – 11:45 Sessie 2: Externe invloeden Welke externe invloeden spelen in Gelderland een rol? En welke invloed heeft Gelderland in de wereld?

12:00 – 13:00 Sessie 3: Demografie Junior onderzoeker Rozemarijn Moes deed onderzoek naar de demografische ontwikkeling van Gelderland en introduceert het onderwerp met een overzicht hiervan.

13:00 – 14:00 Lunchpauze

14:00 – 15:00 Sessie 4: Kunst & Cultuur Hoe geven Gelderlanders zin aan hun leven? Waar geloven ze in? Hoe uiten ze dat (bijv. in de vorm van kunst en cultuur)?

15:15 – 16:15 Sessie 5: Beeldvorming Hoe kijken Gelderlanders naar zichzelf? En hoe kijken anderen naar Gelderland?

16.15 – 16.30 Afsluiting

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.