Historici.nl

Symposium – Werken boven en onder water

24 nov 2023
Van 13:00 - 17:00uur
Vlissingen

Vijftiende symposium van het Maritiem Portal/de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis,

Vrijdag 24 november 2023
Locatie: Maritiem Muzeeum Zeeland, Nieuwendijk 11, Vlissingen

11.00-12.30 Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis
De vergaderstukken en agenda zullen binnenkort naar de leden worden verstuurd. Leden kunnen zich voor de ALV en de lunch (met dieetwensen) voor 15 november aanmelden bij de secretaris van de NVvZ.

Programma Symposium Werken boven en onder water

13.30-13.35 Welkomstwoord Onno Bakker (Maritiem Muzeeum Zeeland)
13.35-13.40 Welkomstwoord door Jelle van Lottum (middagvoorzitter; Huygens Instituut – KNAW)
13.40-14.00 Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland – Henk den Heijer (hoofdredacteur Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland)
14.00-14.20 Nieuws van het Netwerk Maritieme Bronnen tweede fase Gerhard de Kok (Huygens Instituut – KNAW)
14.20-14.45 Over vreemde landen en verre kusten. Ervaringen van een jonge marineofficier – Frans Rotteveel Mansfeld (Koninklijke Marine)
14.45-15.15 Pauze (koffie, thee)
15.15-15.45 Ga mee naar Zee! De filosofie achter de vernieuwde presentatie van het muZEEum – Pol Verbeeck (Maritiem Muzeeum Zeeland)
15.45-16.15 GLOBALISE: het VOC-archief toegankelijk maken voor de wereld – Lodewijk Petram (Huygens Instituut – KNAW)
16.15-16.45 Het scheepswrak Scheurrak SO1. Een venster op de intra-Europese koopvaardij in de late zestiende eeuw – Geke Burger (Universiteit Leiden)
16.45-17.00 Discussie en vragen
17.00-17.45 Borrel

Meer informatie en aanmelding.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.