Historici.nl

Te wapen! Heraldiek en historiografie in de KB

22 sep 2017
Van 12:45 - 18:00uur
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

Op 22 september organiseert de KB een congres over heraldiek en historiografie. Aanleiding hiervoor zijn enkele belangrijke recente aanwinsten in de bijzondere collecties van de KB. Het gaat om: de middeleeuwse Kattendijke-kroniek, het Wapenboek Beyeren uit 1405, een prachtige Elsevier-bijbel uit 1663 en een handschrift dat de KB een paar maanden geleden heeft aangekocht met steun van het Mondriaan Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Vereniging Vrienden van de Koninklijke Bibliotheek: het Wapenboek Nassau-Vianden.
Aan de hand van deze aanwinsten belichten verschillende specialisten diverse aspecten van het onderzoek naar (familie)wapens die te vinden zijn in teksten, maar ook op boekbanden. Bovendien wordt deze middag de website gelanceerd van de Kattendijke-kroniek die zo integraal digitaal beschikbaar komt.

Programma

 • 12:45-13:15 u Inloop
 • 13:15-13:25 u Welkom en introductie – Jan Bos, teamleider afdeling Collecties KB
 • 13:25-13:55 u Het Wapenboek Beyeren – Wim van Anrooij, hoogleraar Universiteit Leiden
 • 13:55-14:25 u Autografen van Heraut Beyeren – Erik Kwakkel, hoogleraar Universiteit Leiden
 • 14:25-14:55 u De Kattendijke-kroniek – Jos Biemans, hoogleraar Universiteit van Amsterdam, aansluitend lancering website
 • 14:55-15:40 u Pauze
 • 15:40-16:10 u De Kattendijke-bijbel – Rens Top, conservator Boekbanden, KB
 • 16:10-16:40 u De Heraldische DataBank – Guus van Breugel, beheerder Heraldische DataBank, CBG | Centrum voor familiegeschiedenis
 • 16:40-17:10 u Het Wapenboek Nassau-Vianden – Ed van der Vlist, conservator Middeleeuwse Handschriften KB
 • 17:10-17:15 u Samenvatting en slotwoord – Jan Bos
 • 17:15-18:00 u Borrel

Meer informatie en aanmelden: www.kb.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.