Historici.nl

Tentoonstelling: De stem van het volk – Ontwikkeling van de democratie in Nederland vanaf 1795

12 dec - 31 jan 2025
Breukelen

Tentoonstelling over democratie in Nederland bij het Regionaal Archief RHCVV in Breukelen

Vanaf 12 december 2023 is bij het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) de tentoonstelling ‘De stem van het volk. Ontwikkeling van de democratie in Nederland vanaf 1795’ te bezoeken. Hoewel Nederland al in 1798 zijn eerste grondwet kreeg, is het de grondwetsherziening van 1848 – nu precies 175 jaar geleden – die ten grondslag ligt aan de huidige parlementaire democratie. Deze historische gebeurtenis en de voortdurende ontwikkeling van de Nederlandse democratie sinds 1795 staan centraal in de tentoonstelling. ‘De stem van het volk’ biedt de bezoeker een verzameling verhalen, (lokale) archiefstukken, foto’s, spotprenten en historisch verkiezingsmateriaal. De tentoonstelling is van 12 december 2023 tot en met 31 januari 2025 gratis te bezoeken van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00-17.00 uur.

De stem van het volk

De tentoonstelling ‘De stem van het volk’ vertelt het verhaal van de (moderne) democratie en democratische waarden. Belangrijke thema’s zijn het kiesrecht, het kiesstelsel, de rol van politieke partijen, en daarnaast komen ook de kwetsbare kanten van democratie, de emancipatie van verschillende bevolkingsgroepen, de werking van het democratisch stelsel en de rol van de burger in de democratie aan bod. De ontwikkelingen en verhalen worden verteld aan de hand van (lokale) gebeurtenissen en originele archiefstukken uit de depots van het RHCVV (uit de gemeenten De Bilt, De Ronde Venen en Stichtse Vecht), zoals een verslag van een kerkenraad uit 1798 over de nieuwe Staatsregeling, een Antirevolutionair Volksblad uit 1939, een brief van Thorbecke waarin hij uitleg geeft over zijn grondwetsherziening van 1848 en een manifest voor vrouwenkiesrecht uit 1913. Ook zijn er spotprenten, foto’s van protesten, foto’s van bekende politici als Jan Schaefer en Dries van Agt die de regio bezoeken. Naast de bekende partijen en verkiezingsaffiches komen ook minder bekende lokale partijen aan bod zoals PUS uit Abcoude, PPM uit Maarssen en PROP uit De Bilt.

Als bezoeker kun je zelf aan de slag met democratische vraagstukken: breng bijvoorbeeld je stem uit voor of tegen een grondwetswijziging, ontwerp je eigen protestbord of ontdek welke grondrechten er tijdens de Tweede Wereldoorlog verdwenen. Door de interactieve elementen is de tentoonstelling geschikt voor het hele gezin.

Archief als pijler van democratie

Roosmarijn Ubink (directeur-archivaris RHCVV): “Archieven vormen een actieve graadmeter voor de democratie. De mate van toegankelijkheid van archieven weerspiegelt namelijk de mate van de transparantie van de overheid. In een democratie moet de overheid verantwoording afleggen over wat ze doet, zodat mensen het beleid kunnen controleren. De archiefwet en de Wet open overheid (Woo) zijn niet voor niets nauw met elkaar verbonden. Verantwoording afleggen kan alleen als de informatie van de overheid, de archieven, goed geordend zijn en voor iedereen toegankelijk. Archiefdiensten dragen hieraan bij door deze toegankelijkheid te waarborgen, de archieven duurzaam te bewaren en ze ter beschikking te stellen aan burgers, zodat onderzoekers, journalisten en anderen kunnen achterhalen wat de overheid heeft gedaan en waarom.”

Activiteitenprogramma en publicatie

Rond de tentoonstelling worden in 2024 diverse activiteiten voor alle leeftijden georganiseerd. Naast workshops zoals cartoontekenen en affiches maken (voor de jeugd), zijn er lezingen en interactieve thema-rondleidingen. In het voorjaar van 2024 verschijnt ook een boek waarin de verhalen uit de tentoonstelling zijn terug te lezen. Kijk op www.rhcvechtenvenen.nl voor een actueel overzicht van alle activiteiten.

Praktische Informatie

Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 – 17.00 uur

Waar: Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, Schepersweg 6E, Breukelen

Toegang: Gratis

De interactieve elementen van de tentoonstelling zijn mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage van Cultuurfonds Stichtse Vecht en met dank aan ProDemos voor advies.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.