Historici.nl

Tentoonstelling: Kolonialisme en Rotterdam – Wereldmuseum

1 nov - 1 nov 2024
Rotterdam

Het Wereldmuseum Rotterdam opent op 30 november de tentoonstelling Kolonialisme en Rotterdam. De tentoonstelling toont hoe de wereldwijde erfenis van kolonialisme doorwerkt in de stad en waar lokale, nationale en internationale geschiedenissen samenkomen. De thema’s in de tentoonstelling gaan over het heden en verleden. Over de groei van de stad als gevolg van kolonialisme en de Rotterdamse kades als plek van vertrek en aankomst. En over de doorwerking van het koloniaal verleden in tradities en nieuwe stadscultuur, hoe de verheerlijking van het verleden terugkomt in straten en museumcollecties en wat de impact is op denkbeelden en maatschappelijke verhoudingen.

Het Wereldmuseum toont deze stadsgeschiedenis in relatie tot wereldgeschiedenis aan de hand van objecten uit de eigen collectie én Rotterdamse collecties. Zo zijn kunstwerken, documenten en objecten te zien uit het Stadsarchief Rotterdam, Museum Rotterdam, Maritiem Museum en Boijmans van Beuningen. Ook Rotterdamse, nationale en internationale hedendaagse kunstenaars tonen hun werk en Rotterdammers komen aan het woord. Hoe geven zij geschiedenis door?

“Deze tentoonstelling is gebaseerd op de uitkomst van het onderzoek dat in opdracht van de stad is gedaan naar haar koloniale geschiedenis,” aldus inhoudelijk directeur Wayne Modest. “Het is een manier om het onderzoeksresultaat en daarmee de geschiedenis breed toegankelijk te maken voor het publiek. Ik hoop daarom ook dat iedere Rotterdammer deze tentoonstelling bezoekt.”

Welvaart, ten koste van
Kolonialisme is het bezetten en uitbuiten van gebieden door vestiging van de overheerser. Specerijen, zout, koffie, thee en grondstoffen werden vanaf de 17e eeuw uit de Nederlandse koloniën gehaald. Ook werd er in mensen gehandeld en werden deze tot slaaf gemaakte mensen gedwongen om met hun arbeid de productie en winst te verhogen. Rotterdamse inwoners en bestuurders haalden winst uit kolonialisme en slavernij. Maar ook Rotterdammers die er niet rijk van werden, kregen ermee te maken door werk in sectoren die ervan afhankelijk waren. De stad, de haven én nieuwe industrieën groeiden terwijl in andere werelddelen natuur en mensen werden uitgebuit.

Rotterdamse kades
De Rotterdamse kades hebben veel mensen zien komen en gaan. Het waren vertrekplaatsen van slavenschepen en schepen met soldaten die vochten in koloniale oorlogen, maar ook de plek waar mensen vertrokken om een nieuw bestaan op te bouwen of aankwamen bij een nieuw thuis. Kolonialisme en Rotterdam vertelt de verhalen van deze verplaatsingen van mensen: sommigen gedwongen en onder gewelddadige omstandigheden, sommigen vrijwillig. Ook niet-Nederlandse koloniale geschiedenissen leven via migratiegeschiedenissen door in de stad.

Springlevende stadscultuur
Het koloniaal verleden is ook in alledaagse uitingen en nieuwe vormen van cultuur aanwezig in de stad. Cultuur is altijd in beweging. Mensen nemen gebruiken mee naar nieuwe plekken. Door ontmoetingen geven ze tradities door, wisselen ze uit en passen deze vaak noodgedwongen aan. In ‘typisch Rotterdamse’ eetcultuur, talen en feesten als Zomercarnaval kan je sporen herkennen van het koloniale verleden, samen met oudere pre-koloniale én nieuwe gebruiken.

Verheerlijking van kolonialisme
Het kolonialisme heeft een erfenis aan objecten achtergelaten in de stad. Straatnamen, schilderijen en andere ‘getuigen’ van kolonialisme zijn vaak een verheerlijking van het koloniaal systeem. Ze geven ons een idee van het Europees wereldbeeld in tijden van kolonialisme. In gekoloniseerde gebieden en ook in Nederland en Rotterdam verschenen vooral de ‘heldendaden’ en romantische beelden. Ze werden vaak ingezet als propaganda. Wie door Rotterdam beweegt, komt tal van straatnamen en standbeelden tegen die verwijzen naar het koloniale verleden. Hun aanwezigheid wordt steeds vaker bevraagd.

Mentale erfenissen
Koloniale denkbeelden hebben zich niet alleen in ons bewustzijn, maar ook in ons onderbewustzijn genesteld. Het koloniale verleden leeft door op manieren die soms moeilijk grijpbaar lijken. Bijvoorbeeld via ervaringen, gedachten en denkbeelden. Toch vormen deze onzichtbare zaken het dagelijks leven. Kolonialisme en Rotterdam toont hoe het koloniale systeem eeuwenlang zorgde voor ongelijkheid tussen mensen. Hardnekkige denkpatronen en stereotyperingen over hoe we ‘de ander’ zien, leiden nog altijd tot uitsluiting, uitbuiting en discriminatie. Maar er is ook cultureel trauma, onder andere door vernietiging van sociale- en familiebanden van gemeenschappen die slavernij zijn aangedaan. Daarnaast laat de tentoonstelling laat zien hoe mensen kolonialisme doorstonden, met creativiteit, veerkracht en verzet.

De tentoonstelling Kolonialisme en Rotterdam is tot november 2024 te zien in het Wereldmuseum Rotterdam.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.