Historici.nl

Tentoonstelling: Oog in oog. De mensen achter mummieportretten – Allard Pierson

6 okt - 25 feb 2024
Amsterdam

WORDT VERWACHT: De eerste tentoonstelling over Oudegyptische mummieportretten in Nederland.

Mummieportretten zijn, meestal op hout, geschilderde portretten van overledenen. Ze werden gemaakt tijdens de Romeinse periode in Egypte en na het behandelen en inwikkelen van het lichaam op het gezichtsgedeelte van de gemummificeerde  personen vastgezet. In Oog in oog worden er 38, van over de hele wereld, samengebracht.

Wie waren de geportretteerden? Hoe werden zij afgebeeld en waarom? Door wie werden zij gezien? En: hoe willen wij zelf vereuwigd worden? In Oog in oog maken bezoekers niet alleen kennis met de geportretteerden maar ook met makers, nabestaanden, navolgers, verzamelaars, archeologen en onderzoekers die een rol spelen rond deze portretten.

Portretkunst

De mummieportretten spreken sterk tot de verbeelding door hun kleuren, indringende blik en vooral hun regelmatig modern aandoende realisme. Het zijn kunstzinnige uitingen van een antieke traditie die terugkeert in de Byzantijnse schilderkunst. Ook nu nog worden ze gezien als een voorbeeld van de vroegst bekende realistische geschilderde portretkunst.

Onderzoeksproject

De tentoonstelling steunt op actuele kennis over mummieportretten en op voorlopige onderzoeksresultaten van nieuw materiaal-technisch onderzoek, geïnitieerd door het Allard Pierson, dat tot en met juni 2024 duurt. Het Allard Pierson werkt hiervoor samen met onderzoekspartners in België, Duitsland, Nederland en de Verenigde Staten en steunt daarbij op de circa 50 internationale museale onderzoekspartners die samen het APPEAR-netwerk vormen.

Oog in oog is te zien van 6 oktober tot 25 februari.

De tentoonstelling Oog in Oog. De mensen achter mummieportretten wordt mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, de Turing Foundation, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Zandee fonds, het Amsterdams Universiteitsfonds, de Vrienden van het Allard Pierson en het NICAS.

Voor de tentoonstelling Oog in oog. De mensen achter mummieportretten geldt een toeslag van € 5.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.