Historici.nl

Tentoonstelling op de kaart: Kijk met kaarten naar de wereld van toen en nu

10 feb - 22 okt 2023
Prins Willem-Alexanderhof 20, Den Haag

Met ruim 300.000 kaarten en tekeningen en 400 atlassen en kaartenboeken beheert het Nationaal Archief de grootste kaartencollectie van Nederland. Een aanzienlijk deel van deze kaarten is met de hand getekend en dus uniek. De kaarten zijn allemaal gemaakt vanuit een bepaald perspectief en met een specifiek doel. Zoals het beheren van het duingebied en aanleggen van een nieuw wegennet. Sommige kaarten zijn ook ingezet als propagandamiddel en om land in te nemen en te controleren.

Aan de hand van de thema’s Op wegKaarten en kolonialisme en Maakbaar Nederland toont het Nationaal Archief in de tentoonstelling Op de kaart de ideeën en bedoelingen van opdrachtgevers en makers van kaarten. Geïnterviewden vertellen over historische kaarten die een persoonlijke betekenis voor hen hebben. Als bezoeker kun je ook jouw persoonlijke betekenis geven aan onze kaarten door het samenstellen van jouw eigen reisjournaal.

Op de kaart wordt mede mogelijk gemaakt door Acomo, Nationale Nederlanden, Marinus Plantema Foundation, OPEN.satisfaction en NLX Software, het NOT fonds en Het Genootschap voor het Nationaal Archief.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.