Historici.nl

Tentoostelling – ‘De stem van het volk’

12 dec - 31 jan 2025
Breukelen

Vrijdag 8 december opende burgemeester Sjoerd Potters van gemeente De Bilt de tentoonstelling ‘De stem van het volk. Ontwikkeling van de democratie in Nederland vanaf 1795’ bij het Regionaal Historisch Centrum Vechten Venen (RHCVV). De tentoonstelling toont de voortdurende ontwikkeling van de democratie in Nederland en de rol die de bevolking speelt in het vormgeven hiervan. ‘De stem van het volk’ is tot en met januari 2025 te bezoeken en biedt de bezoeker een verzameling verhalen, (lokale) archiefstukken, foto’s, spotprenten en historisch verkiezingsmateriaal.

Sjoerd Potters: ‘Een jaar lang aandacht voor “de stem van het volk” als onmisbaar onderdeel van de ontwikkeling van onze democratie en onze grondwet is geen overbodige luxe. Uit een peiling door het ministerie van Binnenlandse Zaken eerder dit jaar, blijkt dat 70 % van de Nederlanders vindt dat zij de inhoud van de grondwet niet of niet goed kennen. Het overgrote deel van de Nederlanders wil er gelukkig ook meer over weten. Met deze tentoonstelling worden zij op hun wenken bediend.’

Interactieve tentoonstelling voor alle leeftijden
In de tentoonstelling kun je zelf aan de slag met democratische vraagstukken. Breng bijvoorbeeld je stem uit voor of tegen een grondwetswijziging, speel een potje democratie-memory, ontwerp je eigen protestbord of ontdek welke grondrechten er tijdens de Tweede Wereldoorlog verdwenen. Ga aan de hand van een quiz door de tentoonstelling en kom alles te weten over de grondwet en ontwikkeling van de democratie in Nederland. De tentoonstelling is geschikt voor het hele gezin.

De stem van het volk
Hoewel Nederland al in 1798 zijn eerste grondwet kreeg, is het de grondwetsherziening van 1848 die ten grondslag ligt aan de huidige parlementaire democratie. Deze historische gebeurtenis en de ontwikkeling van de Nederlandse democratie sinds 1795 staan centraal in de tentoonstelling.

Thema’s zoals kiesrecht, het kiesstelsel, politieke partijen en de kwetsbare kanten van democratie komen tot leven aan de hand van originele archiefstukken, zoals een kerkenraadverslag over de scheiding tussen kerk en staat uit 1798, een manifest voor vrouwenkiesrecht uit 1913 en een brief van Thorbecke over zijn grondwetsherziening van 1848.

Archief als pijler van de democratie
Het regionaal archief is dé locatie voor deze tentoonstelling. In een democratie moet de overheid verantwoording afleggen over wat ze doet. Archiefdiensten dragen onder meer bij aan de transparantie van de overheid door hun archieven duurzaam te bewaren en ze ter beschikking te stellen aan burgers. Zo kan iedereen achterhalen wat de overheid heeft gedaan en waarom.

De tentoonstelling is gratis te bezoeken van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00-17.00 uur en donderdagavond van 18.00-20.30 uur.

De interactieve elementen van de tentoonstelling zijn mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage van Cultuurfonds Stichtse Vecht en met dank aan ProDemos voor advies.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.