Historici.nl





The Destruction of Memory

6 apr 2017
Van 16:00 - 18:00uur

De Australische filmmaker Tim Slade presenteert in het Rijksmuseum van Oudheden zijn veelgeprezen documentaire The Destruction of Memory, die gaat over de bescherming van cultureel erfgoed en de bewuste verwoesting ervan in, onder andere, het Nabije Oosten. Voorafgaand aan de vertoning van de documentaire wordt Tim Slade geïnterviewd. 

  • datum: donderdag 6 april 2017
  • tijd: 20.00 – 22.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
  • locatie: Tempelzaal
  • entree: € 5 (incl. een consumptie, aangeboden door het Prins Claus Fonds)
  • kaarten: uitsluitend via een iDEAL-betaling
  • voertaal: Engels (geen Nederlandse ondertiteling)

De documentaire The Destruction of Memory is gebaseerd op het gelijknamige boek van Robert Bevan en wordt getoond in aanloop naar Nineveh, de grote wintertentoonstelling van het Rijksmuseum van Oudheden (te zien vanaf 20 oktober 2017).

The Destruction of Memory
De verwoesting van archeologisch en religieus erfgoed in Syrië en Irak is de afgelopen tijd groot in het nieuws. Tegelijkertijd wordt er in het gebied zelf en vanuit de hele wereld actie ondernomen om erfgoed te beschermen, te behouden en op te bouwen. De documentaire The Destruction of Memory laat verschillende kanten zien van het probleem: zowel de huidige activiteiten van ISIS en andere extremistische groeperingen, als de beslissingen uit het verleden waardoor deze situatie deels is ontstaan. 

De avond wordt georganiseerd in samenwerking met de Nationale UNESCO Commissie, het Prins Claus Fonds en Blue Shield Nederland.

Meer informatie en aanmelding: rmo.nl

Lees ook het verslag van Erwin Nuijten, die een eerdere vertoning van de documentaire bijwoonde.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.