Historici.nl

The History of Hate Speech

17 mei 2017
Van 15:30 - 17:00uur

De taal van politieke leiders verhardt. Gedurfde beweringen over minderheidsgroepen op basis van etniciteit, religie of seksuele identiteit komen steeds vaker voor en worden meer en meer vijandig. Leer van de Amerikaanse historica Hasia Diner over de geschiedenis van haat zaaien. Leidt hatelijke taal tot hatelijke daden?  Wat kunnen we leren van het verleden?

Tweede Wereldoorlog
Hasia Diner analyseert een aantal belangrijke historische voorbeelden. Hoe hebben bijvoorbeeld de Joden en andere minderheden tijdens de Tweede Wereldoorlog gereageerd op de hate speech die aan hen werd gericht? Wanneer is de hatelijke taal overgegaan in hatelijke daden? En wat veroorzaakte deze omslag?

Huidige situatie
Hasia Diner gebruikt haar onderzoek naar de geschiedenis om de huidige stand van zaken te bekijken. De Holocaust heeft de manier waarop we op antisemitisme reageren veranderd. Zijn de huidige vormen van hate speech vergelijkbaar of niet met de haat tegen de Joden in de vorige eeuw? En is hate speech het toppunt van vrijheid van meningsuiting? Of is het juist een gevaarlijk fenomeen dat moet worden ingeperkt en waar tegen geprotesteerd moet worden?

Over de sprekers:
Hasia Diner
 is een Amerikaanse historica. Zij is de Paul and Sylvia Steinberg Professor of American Jewish History at New York University and the Director of the Goldstein Goren Center for American Jewish History. Ze doet onderzoek naar de geschiedenis van de Joden in Amerika.

Frank van Caspel modereert de bijeenkomst. Hij is filosoof en cognitiewetenschapper. Hij promoveert aan de Open Universiteit op een onderzoek naar het concept van mind.

Deelname
Deelname kost € 5,- | Medewerkers van de RU, studenten, scholieren, Radboud Reflects-abonnees, Alumni Benefits Card-houders gratis

Meer informatie: www.ru.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.