Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

The Origins of the End of the Ideology Debate: An Alternative History Public lecture by Daniel Steinmetz-Jenkins

12 mar 2019
Van 16:00 - 17:30uur
Utrecht

Biography

Daniel Steinmetz-Jenkins is a lecturer at the Yale Jackson Institute for Global Affairs. He is a global historian of 20th century intellectual and political thought and is currently working on two book projects: The first is titled, “The Neoconservative Moment in France: Raymond Aron and the United States” (Columbia University Press) and looks at the larger transatlantic intellectual origins of the neoconservative movement. The second one focuses on the rise and fall of global secularism since the Cold War. Previously he has published scholarly articles in The Journal of the History of Ideas, Modern Intellectual History, Global Intellectual History and elsewhere. He is currently coediting two books: Michel Foucault, Neoliberalism and Beyond (Rowman and Littlefield, 2019) with Stephen Sawyer; and Christianity and the New Historiography of Human Rights (Cambridge University Press, 2020) with Sarah Shortall.

Further information.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.