Historici.nl

Themadag: Stadsontwikkeling in de 16e en 17e-eeuw

28 jun - 29 jun 2017
Van 9:30 - 13:00uur

Op woensdag 28 juni (tweede ronde donderdag 29 juni) organiseren we een nieuwe themadag genaamd Stadsontwikkeling in de 16e en 17e-eeuw.

Na een ontvangst met koffie en thee, neemt Jan Willem Boezeman u mee naar de laatste decennia van de 16e-eeuw. Nadat de zeven gewesten van de Republiek in 1581 de Acte van Verlatinghe tekenden waarmee Filips II niet langer als hun vorst werd geaccepteerd, werden de Noordelijke Nederlanden een veilige haven voor calvinisten, lutheranen en doopsgezinden. Net als in andere Hollandse steden moesten er in Dordrecht veel huizen worden gebouwd om de migranten te kunnen opvangen.

Tussen 1514 en 1650 groeide het aantal inwoners van de stad van 11.000 naar 20.000, bijna een verdubbeling. Omdat haar achterland door de Sint Elisabethvloed verloren was gegaan, had de stad echter nauwelijks mogelijkheden tot uitbreiding en al zeker niet binnen haar middeleeuwse stadsmuren. Hoe loste het stadsbestuur dat op?

Na een lezing in het Augustijnenhof wandelen we met u naar het “Nieuwe Werck” in Dordrechts historisch havengebied, waar u kennis maakt met de eerste grootschalige stadsuitbreiding uit de Gouden Eeuw, die in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de welvaart van de stad wat daar nog goed te zien is.

Meer informatie en aanmelding: augustijnenhof.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.