Historici.nl

Tim Huisman – De blinde ziener van Ambon: Georg Everard Rumphius

4 apr 2017
Van 15:30 - 17:00uur

In zijn lezing vertelt Tim Huisman het verhaal over Georg Everard Rumphius, of de blinde ziener van Ambon. Rumphius vertrok als jongeman met de VOC richting Ambon (Molukken) om daar de flora en fauna van het eiland te bestuderen. Daar aangekomen trof de rampspoed hem spoedig en hij raakte blind. Toch was hij vastberaden zijn magnum opus, de zesdelige Herbarium Amboinese (1741) te voltooien.

Spreker
Tim Huisman, conservator bij Museum Boerhaave. Zijn specialisme is medische geschiedenis in de vroegmoderne tijd

www.voorzieningen.leidenuniv.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.