Historici.nl

Tracing Your Roots Spoorzoeken naar Indisch/Molukse voorouders

9 mar - 10 dec 2023
Van 12:00 - 19:50uur
Hasselaersplein 35, Haarlem (Zaaltje Merlijn)

Voor jongeren in de leeftijd van 15 tot/met 30 plus met Indisch-Molukse wortels.

Een project waarbij jongeren met Indisch-Molukse wortels op zoek gaan naar hun familiegeschiedenis en naar de verborgen geschiedenissen die daarin besloten liggen. De Tracing Your Roots middagen worden afgesloten met een Familiedag, waarin jongeren laten zien wat zij ontdekt hebben over hun wortels, en waarbij verhalen en herinneringen met genodigde familieleden gedeeld worden. Een familiedag  met zang, presentaties,  het tentoonstellen van de opgehaalde familieverhalen, een verhalensalon, een fotoshoot door niemand minder dan de fotograaf Armando Ello en heerlijke Indische hapjes en drankjes.

12.00-12.45: Stamboom bespreken met Carel van de Graaff en Yvette Kopijn: wat ben je te weten gekomen over jouw voorouders en familiegeschiedenis d.m.v. digitaal archiefonderzoek?

12.45-13.00: Pauze met snacks

13.00-14.00: Gastspreker Lara Nuberg over het ontstaan van Nederlands-Indië en de Molukken.

14.00-14.15: Pauze met snacks

14.15-15.15: Workshop interviewen met Yvette Kopijn

15.15-15.30: Afsluiting met Yvette Kopijn en Carel-Vincent van de Graaff

Bestel je tickets nu hier!

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.