Historici.nl

Uitnodiging Huizinga Werkgroep Egodocumenten – lezingen door Martijn Wink en Rik Vuurmans

28 feb 2020
Van 14:17 - 0:00uur
Amsterdam

Vrijdag 28 februari, 14.00-17.00 uur

Universiteitsbibliotheek, Belle van Zuylenzaal
Singel 425
1012 WP Amsterdam

Programma
Lezing door Martijn Wink over het dagboek van Franz Friedrich Christian Steinmetz die als majoor van de artillerie in 1808 en 1809 deelnam aan een veldtocht in Spanje, waar hij sneuvelde, met nieuw ontdekte informatie over de omstandigheden rondom de dood van Steinmetz.

Pauze

Lezing Rik Vuurmans over de in Den Helder geboren Cornelis Dekker, die zich tijdens de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) aangesloot bij de Internationale Brigades en zijn ervaringen te boek heeft gesteld en in 1938 in eigen beheer uitgegeven.

Inlichtingen en aanmelden (niet verplicht)
Rudolf Dekker, rdekker123@gmail.com

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.