Historici.nl

Uitnodiging Informatiebijeenkomst en matchmaking Levend Verleden 2020

13 feb 2020
Van 13:00 - 17:00uur
Amsterdam

Graag nodigen we u uit voor het bijwonen van een bijeenkomst van de NWA-route Levend Verleden op 13 februari 2020, 13-17.00 uur bij het IISG in Amsterdam.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor kennis-, erfgoedinstellingen en bedrijven die een consortium willen vormen rond thema’s onder de route Levend Verleden en een aanvraag willen indienen bij de 2020 call. Deze thema’s (onder de gamechangers Temporaliteit en Duurzaamheid; De burger als expert en Betwist erfgoed) moeten gericht zijn op het realiseren van de onderzoeksvragen zoals geformuleerd in de Portfoliotekst.

De 2020-ronde van de NWA-ORC wordt in maart opengesteld door NWO, met een deadline voor indiening van vooraanmeldingen voor de zomervakantie van 2020. Exacte data zullen bij publicatie van de call worden gepubliceerd op de website van NWO.

De bijeenkomst staat open voor iedereen die een aanvraag wil indienen, de thema’s verder zou willen exploreren en consortia zou willen oprichten. Vooral private en publieke instellingen zijn uitgenodigd te komen kijken of zij kunnen aansluiten bij onderzoeksprojecten. Speciaal welkom zijn partijen die andere invalshoeken vanuit bijvoorbeeld andere routes kunnen bieden.

Wij geven u die middag een update van de laatste ontwikkelingen binnen de Nationale Wetenschapsagenda, de calls en condities en zullen uw vragen beantwoorden.

Een inspirerende Keynote wordt gegeven door een reeds gehonoreerd project: Heritages of Hunger, door Marguerite Corporaal.

Aanvragers die hun mogelijke project willen pitchen in 3 minuten en op zoek zijn naar consortiumpartners in de kennis, publieke of private sector zijn bij deze uitgenodigd zich te melden bij Patricia Alkhoven.

Daarna gaan we uiteen om aan consortia te werken aan verschillende werktafels per ‘gamechanger’. Deelnemers die nog aan het begin staan om consortia te vormen kunnen zo hun plannen en wensen delen en wellicht advies en/of partners vinden.

Om in te schrijven, klik hier.

We hopen u op 13 februari te mogen ontmoeten!

Hester Dibbits (Boegbeeld Levend Verleden) en Patricia Alkhoven (Coördinator Levend Verleden)

Meer informatie:

Patricia Alkhoven.

Programma

13.00    ontvangst Koffie/thee

13.30    Introductie en informatie  over NWA: Hester Dibbits (Boegbeeld NWA route Levend Verleden) en Patricia Alkhoven (Coördinator NWA route Levend Verleden)

14.00     Keynote: Gehonoreerd project: Heritages of Hunger, Marguerite Corporaal

14.30     Drie Pecha Kucha presentaties

15.00     3 minuut pitches van onderzoekers: wie zijn ze, waar gaat het project over, wie zoeken ze enz. Geen slides of andere media.

15.20     Korte pauze koffie/thee

15.40 – 16.30 aan tafels: Sessies per gamechanger: Temporaliteit en Duurzaamheid; De burger als expert en Betwist erfgoed)

16.30     Elke tafelvoorzitter doet kort verslag.

16.45     Netwerkborrel

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.