Historici.nl

Uitnodiging lezing: De badge als historische bron

25 feb 2020
Van 20:00 - 20:00uur
Gent
Amsab-ISG nodigt u van harte uit op de lezing De badge als historische bron door Tobias Rutteman op dinsdag 25 februari om 20 u in onze publieksruimte.

Tot 29 februari 2020 loopt in Amsab-ISG de tentoonstelling ‘Over the Badges’. Een kleurrijke selectie uit de meer dan 1000 badges die onze collectie rijk is.
Badges zijn voor veel mensen synoniem met de verschillende culturele en politieke bewegingen van de jaren 1970 en 1980. Vanuit dat perspectief zijn er, zowel nationaal als internationaal, veel archieven en musea die een verzameling badges in hun collectie hebben. Toch wordt er maar weinig met deze collecties gedaan: onderzoek naar of aan de hand van badges vindt niet of nauwelijks plaats.

Met deze lezing hoopt Tobias Rutteman een impuls te geven aan dergelijk onderzoek, door dieper in te gaan op de verschillende manieren waarop de badge als historische bron kan worden gebruikt. Tobias studeerde geschiedenis in Groningen, waar hij zich specialiseerde in culturele geschiedenis en het gebruik van niet-geschreven bronnenmateriaal.

De toegang is gratis, maar graag inschrijven.

De badge als historische bron
Dinsdag 25 februari om 20 u
Amsab-ISG, Bagattenstraat 174, 9000 Gent

 

HIER INSCHRIJVEN
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.