Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#recht
#kolonialisme
#archieven
#Tweede Wereldoorlog
#slavernij
#Gender

Utrecht Colloquium in Medieval Studies 2016

14 jun 2016
Van 9:30 - 13:30uur

Op donderdagmiddag 23 juni 2016 zal het derde jaarlijkse colloquium van het Utrecht Centre for Medieval Studies (UCMS) plaatsvinden.

Dit jaar gaat de aandacht van de bijeenkomst vooral uit naar valorisatie binnen het Utrechtse onderwijs en onderzoek over de Middeleeuwen. Verschillende sprekers (studenten, communicatiedeskundigen, docenten en onderzoekers) vertellen over hun ervaringen, bezigheden en ideeën op dit gebied. Tijdens de pauze worden publicaties die het afgelopen jaar verschenen en lopende projecten van mediëvisten van de Universiteit Utrecht gepresenteerd. De grote slotlezing wordt dit jaar gegeven door em. prof. dr. Mayke de Jong & em. prof. dr. Paul Wackers twee hoogleraren Middeleeuwen die afgelopen jaar met emeritaat gingen en die zullen reflecteren op hun vakgebieden.

Meer informatie

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.