Historici.nl

‘Uur van Herinnering’-lezing door Martijn Eickhoff

4 mei 2021
Van 19:00 - 20:00uur
Online

De nabijheid van nazi-wetenschap: archeologie in Leiden tijdens de Tweede Wereldoorlog

De discussie over de vraag wat nazi-wetenschap inhoudt, vindt haar oorsprong in de jaren 1930. Met de toenmalige rol en positie van archeologen in Leiden (en elders in Nederland) als uitgangspunt, bespreekt Martijn Eickhoff in deze lezing verschillende uitingsvormen van nazi-wetenschap en uiteenlopende visies erop. Hij stelt de vraag in hoeverre bepaalde stereotyperingen, gedragen door beeldvorming uit de hedendaagse populaire cultuur, ertoe leiden dat we de nabijheid en actualiteit van nazistische wetenschapspraktijken te weinig onder ogen zien.

Martijn Eickhoff is onderzoeker bij NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en werkzaam als bijzonder hoogleraar Archeologie en Erfgoed van Oorlog en Massaal Geweld bij het Groningen Institute of Archaeology (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij onderzoekt de geschiedenis, culturele dimensies en nawerking van grootschalig geweld en regime change in Europa en Azië.

Naast de lezing zal er een presentatie plaatsvinden van twee studenten van promovendus Bareez Majid (Faculteit der Geesteswetenschappen).

Meer informatie via de website van Universiteit Leiden.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.