Historici.nl

Van antiek Rome tot hedendaags Europa: de migratie van macht

5 apr 2019
Van 16:00 - 17:00uur
Allard Pierson Museum, Amsterdam

Deze lezing wordt gegeven in het kader van de Week van de Klassieken 2019, met als thema ‘Van heinde en verre. Migratie in de klassieke wereld’.

Tijdens deze lezing gaan historicus Raphael Hunsucker en econoom Victor Broers met elkaar in gesprek over de verschuiving van machtscentra, vanaf de Klassieke Oudheid tot nu. Centraal staan de vragen: hoe ontstaan machtscentra, wat is hun betekenis en hoe ontwikkelen zij zich?

Macht op doorreis

De lezing begint met een terugblik op het Romeinse Rijk. In tegenstelling tot wat men vaak beweert was migratie niet de reden voor de ondergang van het Romeinse rijk, maar juist dé manier waarop het zo’n lange tijd wist te overleven. Volgens de overlevering hadden Trojaanse vluchtelingen een belangrijk aandeel in de stichting (en de latere macht) van Rome. Maar wat gebeurde er daarna? Het machtige Rome verliest op een gegeven moment haar positie weer. Hoe ‘migreert’ deze macht en wat gaat er in het kielzog van die macht mee?

In de late oudheid verschuift de macht vanuit Rome naar het oosten (Constantinopel) en het noorden (Milaan, Trier, Ravenna). Dat worden de nieuwe zwaartepunten van het Romeinse Rijk. Deze geopolitieke ontwikkelingen en de bijbehorende migratiestromen speelden een cruciale rol in de ontwikkeling van middeleeuws en hedendaags Europa. Daar waar het Europese machtscentrum in de 20ste eeuw ten noorden van de Alpen lag, voorzien diverse experts een belangrijke verschuiving hiervan naar het zuiden van Europa. Zullen oude (Mediterrane) machtscentra in de 21ste eeuw weer een nieuwe rol van betekenis krijgen?

 

Meer informatie

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.