Historici.nl

Van Eyck in perspectief

22 feb 2020
Utrecht

Organisatie: Lotty Broer, Johan Kamermans, Hans Rijns

Hand G (Jan van Eyck?), Het getijdenboek van Turijn-Milaan, ca. 1410-1440. Palazzo Madama, Turijn-Museo Civico d’Arte Antica.

Het Museum voor Schone Kunsten in Gent brengt vanaf 1 februari t/m 30 april 2020 een groots overzicht van het werk van Jan van Eyck. Een groepsbezoek aan deze tentoonstelling gaan we niet brengen, maar we organiseren wel een middag met enkele lezingen over deze Vlaamse meester, zijn wereld en zijn werk. Sprekers die middag zullen zijn oud-directeur van het Catharijneconvent drs. Henri Defoer en zelfstandig historisch onderzoeker en publicist dr. Lucas van Dijck. Voor onder meer een inleiding en verbindend verhaal zorgt dr. Martin de Bruijn, eveneens historisch onderzoeker en publicist.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.