Historici.nl

Van Gelderlezing 2017 door dr. Karin Lurvink Kleurrijke plantagepenningen

18 nov 2017
Van 10:30 - 13:00uur
Bezoekerscentrum van De Nederlandsche Bank, Amsterdam

Kleurrijke plantagepenningen
Dr Karin Lurvink
Postdoctoraal onderzoeker VU Amsterdam
Een verhaal over armoede, oorlog en ‘moderne slavernij’ in Louisiana, 1865-1910

In Louisiana werden plantagepenningen van verschillende materialen en in allerlei kleuren en vormen gemaakt in de tweede helft van de negentiende eeuw. Deze werden uitgereikt aan plantagearbeiders. Zij konden die alleen voor aankopen in de plantagewinkel gebruiken. Karin Lurvink stelt deze bijzondere privémunten centraal in de jaarlijkse Van Gelderlezing en vertelt het achterliggende verhaal. Het gebruik van plantagepenningen nam een hoge vlucht tussen 1865-1910 na de Amerikaanse burgeroorlog, door toenemende armoede, de afschaffing van de slavernij en racistische machtsverhoudingen.

Programma
10.30 uur Inloop, ontvangst met koffie / thee en bekijken van vitrines met een speciale numismatische collectie.

11.00 uur Welkom door drs Ewout van Haeften, namens de Nationale Numismatische Collectie / De Nederlandsche Bank, met een voortgangsverslag betreffende de NNC.

11.15 uur Opening door mr Martin Bloemendal, voorzitter van de Stichting Nederlandse Penningkabinetten.

11.20 uur Van Gelder-lezing door dr. Karin Lurvink, VU Amsterdam

12.00 uur Stellingname door prof. dr Jan Lucassen

12.25 Vooruitblik op Van Gelderlezing en -beurs 2018 door Bert van Beek, lid Van Geldercommissie

12.30 uur Afsluitend drankje.

13.00 uur Einde programma

Aanmelding:
Belangstellenden kunnen zich uiterlijk 9 november 2017 per e-mail aanmelden via vangelderlezing@koninklijkgenootschap.nl o.v.v. ‘Van Gelderlezing 2017’

(aanmelding verplicht)

Meer informatie: http://www.koninklijkgenootschap.nl/snp

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.