Historici.nl

Van oude en nieuwe oorlogen: de waarden van Europa

19 mei 2022
Van 19:30 - 21:00uur
Tilburg

Publicist en emeritus hoogleraar Paul Scheffer houdt de E. du Perronlezing 2022. Hij maakt een balans op van ruim veertig jaar denken, schrijven en spreken over het oude continent. Aansluitend wordt de E. du Perronprijs 2020/21 uitgereikt, en treden diverse ‘spoken word’ artiesten op. (Nederlands / SG-Certificaat*)

Locatie: Aula, Cobbenhagen building, Tilburg University
Toegang is gratis, aanmelden is gewenst 

 

E. Du Perronlezing door Paul Scheffer

Van oude en nieuwe oorlogen – de waarden van Europa

Eind jaren zeventig werd Paul Scheffer correspondent in Parijs en daarna in Warschau. Sinds 1990 schrijft hij voor NRC Handelsblad. Zijn artikelen verschenen in tal van grote Europese dagbladen. Vorig jaar nam hij afscheid als hoogleraar Europese Studies (Tilburg University en Universiteit van Amsterdam).

In deze lezing over de waarden van Europa kijkt hij vooral naar de historische breuklijnen tussen Oost en West. De oorlog in Oekraïne stelt een pertinente vraag: kan Europa een waardengemeenschap zijn zonder een veiligheidsgemeenschap te willen worden?

De E. du Perronprijs

Aansluitend aan de lezing zal de E. du Perronprijs worden uitgereikt. De E. du Perronprijs is een initiatief van de gemeente Tilburg, Tilburg University en de Tilburg School of Humanities & Digital Sciences. De prijs is bedoeld voor personen of instellingen die, net als schrijver Du Perron in zijn tijd, grenzen signaleren en doorbreken die wederzijds begrip tussen verschillende bevolkingsgroepen in de weg staan.

De volgende schrijvers zijn genomineerd voor de E. du Perronprijs 2020/2021:

  • Sinan Çankaya (Mijn ontelbare identiteiten)
  • Raoul de Jong (Jaguarman)
  • Lucas Waagmeester (Op drift. De ontwrichting van Turkije)
  • Laura Jansen (Wij zagen een licht. Berichten vanuit Lesbos).

Spoken Word

De studenten van MAP (Minorities and Philosophy Tilburg) hebben spoken word artiesten uitgenodigd voor een performance die geïnspireerd is door (de titels van) de genomineerde werken.

Night University

Dit jaar is de uitreiking van de E. du Perronprijs en de E. du Perronlezing onderdeel van het jaarlijkse wetenschapsfestival Night University. Op de levendige campus laten departementen, studieverenigingen en samenwerkingspartners op luchtige wijze een doorsnee zien van de ‘Tilburgse’ wetenschappen. Er zijn workshops, experimenten, rondleidingen, lezingen, interviews, debatten en culturele optredens.

Meer informatie

Dit programma is georganiseerd door Studium Generale in samenwerking met Tilburg School of Humanities & Digital Sciencesgemeente Tilburg en MAP Minorities and Philosophy Tilburg.

Contact: Annelieke Koster (Studium Generale).

* Voor studenten kan dit programma meetellen voor het Studium Generale Certificaat. Kijk op de SG-Certificaatwebsite voor alle voorwaarden.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.