Historici.nl

Verschuivende perspectieven: de verbeelding van slavernij en kolonialisme

1 jun 2018
Van 20:00 - 21:30uur
Spui 25, Amsterdam

In de afsluitende bijeenkomst van deze reeks vragen we ons af hoe media en musea informatie over het slavernijverleden overbrengen naar het publiek. Het Nederlandse koloniale verleden werd lange tijd verbeeld als een verleden van macht en rijkdom. Recentelijk is er steeds meer wetenschappelijk onderzoek naar dit tijdperk. Hoe gaan musea en media om met deze nieuwe kennis?

De traditionele verbeelding van het koloniaal verleden als een tijd van macht en rijkdom is een eenzijdig perspectief dat geen recht doet aan de pluriformiteit van deze geschiedenis. Met het vele nieuwe onderzoek dat wordt gedaan kijken we in deze afsluitende bijeenkomst opnieuw naar dit verleden, en de representatie ervan in media en musea. Wat is de rol van kunst in een globaliserende samenleving in relatie tot een koloniaal verleden? Hoe worden zwarte Nederlanders in (collecties van) musea en culturele instellingen vertegenwoordigd en gerepresenteerd? En hoe werkt dit verleden door in het heden? Deze vragen en meer komen tijdens dit programma aan bod. Moderatie: Nancy Jouwe.

Over de sprekers
Nancy Jouwe (moderator) is onderzoeker, publicist en curator en doceert aan diverse universiteiten en hogescholen in Nederland op het gebied van postkoloniale geschiedenis, gender, ras, seksualiteit en populaire en visuele cultuur. Daarnaast is ze projectleider van onderzoeksproject Mapping Slavery NL. Haar laatste publicatie (met co-auteurs Dienke Hondius, Dineke Stam, Jennifer Tosch) heet Dutch New York Histories, Connecting Native American, African and Slavery Heritage.

Aanmelden
Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

U kunt zich aanmelden via de knop ‘Aanmelden’ op de webpagina van Spui25.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.