Historici.nl

Verschuivende perspectieven: de verbeelding van slavernij en kolonialisme

27 sep 2017
Van 20:00 - 21:30uur
Amsterdam

– In samenwerking met NWO –

Veel samenlevingen worstelen met de representatie van hun verleden. Het Nederlandse koloniale verleden werd lange tijd verbeeld als een verleden van macht en rijkdom. Recentelijk is er steeds meer wetenschappelijk onderzoek naar dit tijdperk. Kan dit onderzoek een bijdrage leveren aan de verbeelding van het koloniale verleden in literatuur en (beeldende) kunst?

De traditionele verbeelding van het koloniaal verleden als een tijd van macht en rijkom is een eenzijdig perspectief dat geen recht doet aan de pluriformiteit van deze geschiedenis. Met het vele nieuwe onderzoek dat wordt gedaan kijken we in dit programma opnieuw naar dit verleden, en de representatie ervan in kunst en literatuur. Wat is de rol van kunst in een globaliserende samenleving in relatie tot een koloniaal verleden? Hoe worden zwarte Nederlanders in (collecties van) musea en culturele instellingen vertegenwoordigd en gerepresenteerd? Hoe werkt het verleden door in het heden?

Deze vragen en meer komen tijdens dit programma aan bod. Deze avond gaan onderzoeker Karwan Fatah-Black, kunstenares Patricia Kaersenhout en schrijfster Simone Zeefuik met elkaar en het publiek in gesprek. Moderatie: Nancy Jouwe.

Meer informatie en aanmelden: www.spui25.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.