Historici.nl

Verschuivende perspectieven in de verbeelding van slavernij en kolonialisme (deel II)

17 okt 2017
Van 20:00 - 21:30uur
Amsterdam

In samenwerking met NWO

Deel 2 van deze reeks verkent het Aziatische slavernijverleden en hoe dit beter te begrijpen. Veel samenlevingen worstelen met de representatie van hun verleden. Nu er steeds meer wetenschappelijk onderzoek is naar dit tijdperk stellen wij ons de vraag: kan dit onderzoek een bijdrage leveren aan de verbeelding van het slavernijverleden in literatuur en (beeldende) kunst?

Het koloniale verleden wordt over het algemeen verbeeld als een verleden van macht en rijkdom. Dit perspectief op het verleden is eenzijdig en doet geen recht aan de pluriformiteit van de geschiedenis. Met het vele nieuwe onderzoek dat wordt gedaan kijken we in dit programma opnieuw naar dit verleden, en de representatie ervan in kunst en literatuur. Wat is de rol van kunst in een globaliserende samenleving in relatie tot een slavernijverleden? Hoe werkt het verleden door in het heden? Deze avond gaan onderzoeker Matthias van Rossum, choreografe Ubit Iskandar en schrijver Gustaaf Peek met elkaar en het publiek in gesprek. Moderatie: Nancy Jouwe.

Meer informatie en aanmelding: www.spui25.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.