Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Virtual International Workshop Using Holocaust Documents Online

23 nov - 24 nov 2020
Jerusalem

The Changing Relationship Between the Archivist and the Users

23-24 November 2020, Yad Vashem, Jerusalem

We would like to invite you to participate in a virtual international workshop on the Changing Relationship between the Archivist and the User, organized by Yad Vashem – the World Holocaust Remembrance Center, with the support and cooperation of EVZ – the Foundation “Remembrance, Responsibility and Future”, on 23-24 November 2020. The Foundation “Remembrance, Responsibility and Future” (German acronym EVZ) was established in the year 2000 to pay compensation to former forced labourers during the period of National Socialism.

Since 2001, the EVZ Foundation has also granted humanitarian aid to survivors, promoted a critical examination of history and human rights. The Foundation is thus an expression of the continuing political and moral responsibility of the state, the private sector and society as a whole for Nazi injustice and towards the victims.

Yad Vashem – the World Holocaust Remembrance Center, stands at the forefront of Holocaust education, remembrance, documentation and research. The use of leading-edge technological platforms maximizes accessibility to the vast information in the Yad Vashem archival collections, making information and online educational initiatives available to an expanding and dynamic global audience.

More information

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.