Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Virtues in the University

20 aug - 22 aug 2018
Vrije Universiteit, Amsterdam

The theme of the seminar is Virtues in the University. One task traditionally ascribed to universities is that they are supposed to inculcate certain moral and intellectual virtues in their students, such as intellectual honesty, open-mindedness, inquisitiveness, thoroughness, decency. Should universities still aspire to these things, and if so why? And if we assume they should, the critical question is whether they are successful at it, and, if not, why not? There is also the question which traits are virtues. And there is the question how to best instil these virtues.

Speakers (among others)
Prof. Gordon Graham (Princeton Theological Seminary)
Prof. Heather Battaly (University of Connecticut)
Dr. Edwin Koster (Vrije Universiteit Amsterdam)
Prof. Daniel Howard Snyder (Western Washington University)
Dr. Joeri Tijdink (Vrije Universiteit Amsterdam)
Dr. Jeroen de Ridder (Vrije Universiteit Amsterdam)
Dr. Frances Howard Snyder (Western Washington University)
Prof. Ian Kidd (University of Nottingham)

For whom?
The Summer Seminar unites participants from a wide range of academic backgrounds, all interested in the value of the humanities. We welcome (PhD-) students and others working in academia (postdocs, (assistent) professors etc.), as well as policy officers.

Amsterdam Summer Seminar
The seminar is the fourth in a series of seminars we have been organizing over the last four years. They are organized by the Abraham Kuyper Center for Science and the Big Questions, based at Vrije Universiteit Amsterdam. The Center is named after the founding father of this university, who had definite ideas about the university, the sciences, the humanities, and their relations with the big quesions

For additional information, updates and registration visit the event page on the website of VU Amsterdam.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.