Historici.nl

Visies op Johan de Witt door de eeuwen heen

9 okt 2021
Van 13:00 - 17:15uur
Online

Volg het lustrumsymposium in het Dordrechts Museum online.

Een keur aan experts zal tijdens ons lustrumsymposium het centrale thema belichten onder dagvoorzitterschap van Judith Brouwer. Twee van de sprekers, Arthur der Weduwen en de Britse historicus Jonathan Israel, leveren hun bijdrage via een live videoverbinding. De voertaal is Nederlands. Jonathan Israel houdt zijn voordracht in het Engels.

Meer informatie en inschrijving.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.