Historici.nl

VNK – Webinar Storytelling

15 apr 2021
Van 15:00 - 16:30uur
Online

Op donderdag 15 april organiseert de VNK-sectie Educatie, onderwijs en publieksbemiddeling een online-workshop Storytelling onder leiding van Bas de Wal, docent Nieuwe Media op de Reinwardt Academie.

Hij weet alles over nieuwe vormen van storytelling en deelt zijn kennis graag met kunsthistorici die betrokken zijn bij het maken van tentoonstellingen en iedereen die in de werking van verhalen is geïnteresseerd. Zo maar wat vragen die aan de orde kunnen komen:

  • Hoe kom je tot universele thema’s die bredere groepen mensen aanspreken?
  • Welk type verhaallijnen lenen zich goed voor meerstemmige perspectieven?
  • Hoe zet je innovatieve interactieve tools in?
  • Hoe zorg je voor een toegankelijke en inclusieve opstelling, routing en narratief?
  • Hoe optimaliseer je publieksbeleving en doe je toch recht aan (wetenschappelijke) inhoud?
  • Wat leren andere vakgebieden over storytelling? (boeken, films, marketing/reclames etc.)?

Lees meer over het webinar op onze website. 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.