Historici.nl

Vooraankondiging Werkgroep Stedengeschiedenis

28 mar 2019
Amersfoort

Op 28 maart 2019 organiseert de werkgroep Stedengeschiedenis een studiemiddag bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort onder de titel “Kijken naar kadasterkaarten, kansen en beperkingen van een rijke bron”
De studiedag is gratis voor eenieder toegankelijk; wel graag aanmelden via jan@jvdn.nl o.v.v. Kadasterkaarten. Informatie kan worden ingewonnen bij Jan van den Noort 06-4970 6455 of via www.stedengeschiedenis.nl.

Programma

Voorzitter:       Dr. Marinke Steenhuis (Steenhuis Meurs, Rotterdam)

13:00-13:30     Ad van Liempt (stedenbouwer), ‘Van kadastrale informatie naar ruimtelijke historie’
13:30-14:00     discussie
14:00-14:30     Ir. René van der Schans (cartograaf en landmeter), ‘Kadastrale percelen in hulpkaarten: op zoek naar een stedelijke context’
14:30-15:00     discussie
15:00-15:30     koffie en thee
15:30-16:00     Drs. Mark Raat (historicus), ‘Uitdagingen, mogelijkheden en representativiteit van fiscaal-administratieve bronnen’
16:00-16:30     discussie

Namens de Werkgroep Stedengeschiedenis:
dr. Jan van den Noort – 06-4970 6455 –  jan@jvdn.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.