Historici.nl

Voorstelling Het lot van Loterijman

28 feb 2021
Van 13:00 - 14:00uur
Online

Leon Giesen is onderzoeker, muzikant en filmmaker, maar vooral verteller. Het lot van Loterijman is een waargebeurd en ontroerend verhaal dat zich afspeelt in de laatste twee weken van de Tweede Wereldoorlog in Baarn. Bij een villa pleegt een SS’er een moord op een jongen. In 1959 keert deze SS’er stiekem terug naar deze plek om een door hem verstopte schat op te graven.

Aan de hand van documenten uit het Nationaal Archief probeert Leon Giesen dit mysterie te ontrafelen. Tijdens zijn zoektocht ontdekt Giesen, dat de SS’er nog een moord heeft gepleegd. Giesen stelt alles in het werk om de waarheid te achterhalen en de vermoorde man aan de vergetelheid te ontrukken.

Volg deze voorstelling op 28 februari om 13.00 uur op  YouTube kanaal van het Nationaal Archief.
https://youtu.be/_vmGN11O1gA

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.