Historici.nl

Vrijheid van wetenschapsbeoefening in Nederland

22 mei 2018
Van 14:15 - 17:00uur
Den Haag

De vrijheid van wetenschapsbeoefening in Nederland wordt bewaakt door  verschillende wetten, gedragscodes en regelingen. Met welke daarvan hebben we in Nederland te maken? En hoe moeten we begrippen als vrijheid, objectiviteit, integriteit, onafhankelijkheid en vertrouwen interpreteren?

Daarover zal het tijdens dit symposium over gaan. Daarnaast komt de toepassing van deze kaders in de praktijk van wetenschappelijke onderzoek en onderwijs aan bod.

Sprekers
Met onder anderen:

  • Nico Schrijver, hoogleraar Internationaal publiekrecht, Universiteit Leiden
  • Martin van Hees, hoogleraar ethiek, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Carel Stolker, rector Universiteit Leiden

Aanmelden
Deelname is gratis, maar aanmelding is noodzakelijk. Dat kan via het aanmeldformulier op de website.

Meer informatie

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.