Historici.nl

Vrouwen in de jonge genetica: het voorbeeld van Jantina Tammes

29 jan 2019
Van 17:30 - 19:00uur
Jantina Tammeszaal, vierde verdieping Universiteitsbibliotheek, Broerstraat, Groningen.

Het Centrum voor Universiteits- en Wetenschapsgeschiedenis presenteert Dr. Ida Stamhuis (Vrije Universiteit) die zal spreken over: Vrouwen in de jonge genetica: het voorbeeld van Jantina Tammes.

De Groningse biologe Jantina Tammes (1871-1947) werd in 1919 benoemd als buitengewoon hoogleraar in de leer der variabiliteit en erfelijkheidsleer in Groningen. Als zodanig was zij de eerste vrouwelijke hoogleraar aan deze universiteit. In Stamhuis’  lopende onderzoek over Tammes combineert ze drie invalshoeken: de geschiedenis van statistiek en kwantificatie, de vroege genetica, en de rol van vrouwen en gender in de wetenschap. In haar presentatie geeft ze een voorlopige indruk van de nieuwe inzichten waartoe dit onderzoek heeft geleid. 

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.