Historici.nl

Uitgesteld na het najaar: Webinar – Bruggen bouwen deel II: Naar een verbinding tussen het voortgezet en hoger geschiedenisonderwijs

19 mar 2024
Online

In december 2023 organiseerden de VGN en het KNHG een webinar over de aansluiting tussen het primair en secundair geschiedenisonderwijs. Op 19 maart 2024 organiseren de VGN en het KNHG een vervolg hierop. Ditmaal staat de aansluiting tussen het geschiedenisonderwijs in het voortgezet en hoger onderwijs centraal.

‘Wij beginnen wel weer opnieuw’ is een veelgehoorde kreet van docenten in het hoger onderwijs wanneer het gaat over hun eerstejaarsstudenten. Dat is zonde, want bij de vijfjarige havo en de zesjarige vwo liggen volop kansen om leerlingen beter voor te bereiden op hun (maatschappelijke) vervolgstudie in het hoger onderwijs. Maar wat is daarvoor nodig? Het KNHG en de VGN nodigen u daarom van harte uit om mee te denken over hoe we de uitwisseling tussen het voortgezet en hoger onderwijs op gang kunnen brengen. Waar liggen kansen? Wat zijn beperkingen? Hoe kunnen wij zorgen voor een betere aansluiting?

Programma

18.45 – 19.00 uur Digitale inloop
19.00 – 19.05 uur Opening namens VGN en KNHG
19.05 – 19.30 uur Carla van Boxtel (hoogleraar vakdidactiek en universitaire lerarenopleider)
19.30 – 19.40 uur Celeste van Veenen (PABO lerarenopleider)
19.40 – 19.50 uur Maarten Heemstra (decaan en VO-docent)
19.50 – 20.00 uur Wibe Balt (HBO lerarenopleider)
20.00 – 20.05 uur Pauze
20.05 – 20.30 uur Discussie/vragen + afronding

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@knhg.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.