Historici.nl

Webinar: Schatgraven met digitale bronnen, hoe dan?

28 okt 2021
Van 15:30 - 17:00uur
Online

Kennisnet organiseert in 2021 diverse webinars met experts en ervaringsdeskundigen over digitale geletterdheid en burgerschap. Aan de hand van praktijkvoorbeelden helpen we scholen in het primair en voortgezet onderwijs met de voorbereiding op digitale geletterdheid, dat waarschijnlijk wordt opgenomen in het nieuwe curriculum. In dit webinar: hoe maakt u gebruik van digitale historische bronnen en hoe kunt u deze integreren in het (geschiedenis) onderwijs.

Op donderdag 28 oktober organiseert Kennisnet samen met KB, de nationale bibliotheek, en Vakvereniging van Geschiedenisdocenten VGN/Kleio een webinar over historisch redeneren met digitale bronnen uit de collectie van de KB en Delpher in het bijzonder.

Digitale geletterdheid, historische bronnen in de (geschiedenis) les
Digitale geletterdheid kan creatief, spelenderwijs worden geïntegreerd binnen een les en tijdens de verschillende vakken in het curriculum. In samenwerking met de KB, de nationale bibliotheek en de Vakvereniging van Geschiedenisdocenten VGN/Kleio laten we een voorbeeld zien hoe u digitale geletterdheid in het vak geschiedenis kunt integreren.

Een belangrijk onderdeel van digitale geletterdheid is namelijk informatievaardigheden en mediawijsheid. Hoe vindt en beoordeelt u bronnen? Welke databases of materialen zijn geschikt, verantwoord of betrouwbaar? Als u zelf als docent geschikte bronnen zoekt of als u leerlingen wilt laten onderzoeken, welke bronnen zijn er dan? En wat is historisch redeneren eigenlijk? Is dat alleen van belang in de geschiedenisles?

In dit webinar laten we aan de hand van diverse voorbeelden zien dat verschillende perspectieven op het nieuws van alle tijden is. We laten zien hoe u kunt komen tot een zorgvuldige afweging bij de inzet van digitale middelen en de didactische inzet van (historische) bronnen. Hoe kunt u informatie verwerken en uw les verrijken door het maken en spelen van een spannend spel?

Remco Pijpers, strategisch adviseur digitale geletterdheid en ethiek, van huis uit historicus, gaat in gesprek met experts van de KB, nationale bibliotheek en deelnemers van de vakvereniging geschiedenisdocenten (VGN/Kleio). Daarnaast licht hij in bredere zin toe hoe een schoolbestuur de integratie van digitale geletterdheid vorm kan geven.

Aan de slag met digitale bronnen
Maak kennis met voor het geschiedenisvak relevante gratis toegankelijke digitale bronnen van de KB, de nationale bibliotheek en de historische database Delpher in het bijzonder.

Na dit webinar

  • Na de kennismaking met het aanbod van de KB, de nationale bibliotheek, en in het bijzonder de historische database Delpher, weet u makkelijk relevante bronnen te vinden en in te zetten. Nav de praktijkcasus kunt u spelenderwijs en beredeneerd aan de slag met digitale bronnen om de les te verrijken.
  • Heeft u direct toepasbare voorbeelden van digitale historische bronnen in de les en kunt u een brug slaan tussen digitale geletterdheid en uw vak.
  • Ontvangt u na het webinar een inspiratiebrochure met verwijzingen naar digitale bronnen van de KB
  • Weet u beter waarom het onderwijs gebaat is bij het integreren van het historisch perspectief bij de inzet van digitale middelen en kent u meer bronnen die de KB biedt voor het onderwijs?

Voor wie?
Schoolbestuurders, schoolleiders, leraren en docenten in het primair-,  voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, mediacoaches en overige professionals. Speciaal voor geschiedenisdocenten, studenten, archivarissen en erfgoedinstellingen die het onderwijs willen bereiken.

Aanmelden
Deeldname is gratis. Meld u via dit aanmeldformulier aan voor het webinar.

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.