Historici.nl

Webinar Werkgroep Achttiende Eeuw – ‘Schelmen, Schurken & Schavuiten’

6 okt 2020
Van 17:00 - 18:00uur
Online

In het najaar van 2020 organiseert de Belgisch-Nederlandse Werkgroep Achttiende Eeuw een reeks online lezingen. Op 6 oktober bijt Elwin Hofman de spits af als gastredacteur van het nieuwe jaarboek De Achttiende Eeuw. In dit jaarboek gaan tien auteurs op zoek naar achttiende-eeuwse schurken, schelmen en schandalen. Ze buigen zich vanuit verschillende disciplinaire achtergronden over diverse aspecten van libertinisme, criminaliteit en strafrecht, en geven op een vernieuwende manier aandacht aan de meerduidigheid en grilligheid van macht en aan de rol van lichamen, ervaringen en emoties.

In dit webinar gaat Elwin Hofman in gesprek met drie auteurs die aan het themadossier meewerkten. Ze vertellen hun favoriete schurkse, schelmse of schandalige achttiende-eeuwse anekdote en tonen wat die bijdraagt aan onze kennis van de achttiende eeuw.

Elwin Hofman (KU Leuven) leidt het themadossier in en wijst op enkele spannende nieuwe tendensen in de geschiedschrijving van criminaliteit en strafrecht. Hij gaat daarna in gesprek met enkele auteurs.

Dirk Lueb (Universiteit Antwerpen) vertelt hoe Jean Baptiste Peeters in 1803 zijn eerste geschoten haas van het jaar aan zijn opdrachtgever aanbood – en wat ons dat leert over vertrouwensrelaties onder smokkelaars.

Vervolgens vertelt Renée Vulto (Universiteit Gent) hoe de prinsgezinden in 1787 met het lied op de tong en de bijl in de hand ten strijde trokken – en hoe liederen wel vaker de soundtrack van protesten zijn.

Ten slotte heeft Kevin Dekoster (Universiteit Gent) het over een verkrachtingszaak uit 1713, waarin de verdediging het medisch onderzoek door vroedvrouwen aanviel. Dat vertelt ons veel, toont hij, over de strijd om expertise in de vroegmoderne rechtbank.

Het webinar zal plaatsvinden op dinsdag 6 oktober tussen 17.00 en 18.00. Je kan je gratis registreren via deze link: https://achttiendeeeuw.wordpress.com/webinar6oktober/

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.