Historici.nl

What’s in the Web Archive?

10 okt 2018
Van 14:00 - 17:00uur
Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag, Vergaderzaal Visboek (B)

Interactieve workshop onder leiding van Dr. Ian Milligan, University of Waterloo.

Altijd al benieuwd geweest wat er in een webarchief zit en wat er met de inhoud ervan kan worden gedaan? Houd je je bezig met webarchivering of webarchieven? Kom dan op woensdag 10 oktober met uw laptop naar de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Klik hier voor meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.