Historici.nl

What’s up with flex? Debat over verleden, toekomst en verandering

12 apr 2018
Van 15:30 - 18:30uur
De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, Amsterdam

Debat over verleden, toekomst en verandering
Flexibilisering is niet meer weg te denken, maar de kritiek op de gevolgen ervan (denk aan toenemende onzekerheid) neemt toe. Tegelijkertijd groeit het besef dat Nederland internationaal een uitzonderingspositie inneemt. Flex is geen natuurramp, maar het gevolg van vroegere keuzes in politiek en polder. Dit roept nieuwe vragen op: wat zijn de gevolgen van flexibilisering en wat moet daaraan gedaan worden? En door wie? Moeten vakbeweging, werkgevers en politiek een andere koers varen? Staan zij daarbij naast, of juist tegenover elkaar? En hoe zit het met de flexwerker zelf? Moet die zich organiseren om verandering af te dwingen? Met of zonder de vakbeweging?

Sprekers

  • Klara Boonstra is directeur van de Wiardi Beckman Stichting en hoogleraar sociaal recht aan de Vrije Universiteit
  • Robert Went is wetenschappelijk medewerker van de WRR, daar werkt hij mee aan de WRR-projecten ‘De toekomst van werk’ en ‘Geldschepping’
  • Zakaria Boufangacha is lid van het Dagelijks Bestuur van de FNV en verantwoordelijk voor arbeidsvoorwaarden en acties tegen flexibilisering
  • Mei Li Vos is medeoprichter van Alternatief voor Vakbond en voormalig lid van de Tweede Kamer voor de PvdA

Presentatie onderzoeksrapport Precaire polder
Op 12 april aanstaande presenteert het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis het rapport Precaire polder. Het resultaat van een verkennend onderzoek, op basis van FNV-archieven, naar de antwoorden die deze vakbond in de afgelopen decennia (circa 1980-2015) heeft geformuleerd op nieuwe uitdagingen rond globalisering, precarisering en veranderend werkgeverschap.

Het rapport laat zien dat juist onderzoek naar de recente geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging mogelijkheden biedt om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de gehanteerde werkwijzen van de FNV. Het geeft daarmee een voedingsbodem voor toekomstige (her)overwegingen. Het is een manier om een brug te slaan tussen de uitkomsten van historisch onderzoek en de huidige ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

In debat
Het IISG wil niet alleen terugblikken op de praktijk en strategie van de FNV in het verleden, maar ook kijken naar wat dit betekent voor de toekomst van de arbeidsverhoudingen en vakbeweging in Nederland. Naar aanleiding van de presentatie van het verkennende onderzoeksrapport gaan deskundigen uit politiek, vakbeweging en wetenschap in debat. De sprekers zijn ieder op een eigen wijze betrokken bij de geschiedenis en toekomst van flexibilisering.

Aanmelden:
Deze bijeenkomst is gratis, wel willen we u verzoeken om u aan te melden op: secretar@iisg.nl

Voor verdere informatie en updates, zie het evenement op de website van het IISG.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.