Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Wij Herdenken Jongerenconferentie

3 nov 2019
Van 12:00 - 18:30uur
Het Huis Utrecht, Boorstraat 107, Utrecht

Op zondagmiddag 3 november 2019 vindt de tweede editie van de Wij Herdenken Jongerenconferentie plaats. Met deze conferentie willen we jongere doelgroepen en de vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor het levend houden van de herinnering aan WO2 met elkaar in contact brengen.

Deze conferentie zal in het teken staan van herinnering en nieuwe media: Hoe kan social media worden ingezet om de herinnering aan WO2 bij jongere generaties levend te houden? Op welke manier kunnen vrijwilligersorganisaties met deze nieuwe technieken aan de slag gaan?

Met bijdragen van onder meer Eveline van Rijswijk, Jeroen Jansz, Francesca Pichel, Smita James en digitale communicatie-experts van RAUWcc en N=5.

Wil je bij deze conferentie aanwezig zijn? Meld je dan nu aan via een email naar wijherdenken@gmail.com, met als onderwerp ‘Aanmelding Jongerenconferentie 2019’ en in het bericht je naam, leeftijd en eventueel je organisatie.
De toegang is gratis, aanmelding verplicht.

Verspreiden van de uitnodiging in je netwerk, wordt op prijs gesteld.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.