Historici.nl

Wiki goes Caribbean: Tweede Wereldoorlog

22 feb - 9 dec 2023
Den Haag

Kom zaterdag 22 februari naar het Nationaal Archief en help mee informatie op Wikipedia te zetten over Suriname en het Caribisch gebied.

Wiki goes Caribbean

Met het ‘Wiki goes Caribbean‘ project willen we de informatie over Surinaams en het Caribisch erfgoed op Wikipedia en Wikimedia Commons (de beeldbank van Wikipedia) uitbreiden, verbeteren, vertalen en actualiseren.

Samen met geïnteresseerden, wikipedianen en professionals beschrijven we de invloed op en nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Helpt u mee om de informatie op Wiki-projecten aan te vullen?

Bekijk de projectpagina op Wikipedia.

Inschrijven

Deelname:  gratis.
Om een idee te krijgen hoeveel deelnemers we kunnen verwachten, vragen we je om je in te schrijven voor deze middag.
Inschrijven via Wikimedia Nederland

Vergeet niet je laptop mee te nemen.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.