Historici.nl

Willem Witsen Lezing door Elisabeth Leijnse

13 apr 2018
Van 15:30 - 18:00uur
RKD, Prins Willem Alexanderhof 5, Den Haag

Op vrijdagmiddag 13 april zal Elisabeth Leijnse de Willem Witsen Lezing uitspreken, met als titel Zeven levens van Willem Witsen. De biografie als interdisciplinaire geschiedschrijving. De Willem Witsen Lezing wordt georganiseerd door het RKD en de Willem Witsen Stichting.

Over Willem Witsen zijn prachtige boeken verschenen. Maar dé biografie is er nog niet. Dat is jammer. Hoe zou zo’n biografie eruit kunnen zien? Witsen had vele facetten. Hij was schilder, briefschrijver, fotograaf, telg uit een belangrijk geslacht en ingetrouwd in een toonaangevende culturele familie, bohémien met geld, spil van een beroemde vriendenkring. Hij had een gecompliceerd amoureus leven. Van het impressionisme moest hij weinig hebben, maar als fotograaf was hij avantgardistisch. Hij was veertig toen de twintigste eeuw begon. Hij verlangde naar de oude tijd van ambacht, maar reisde naar Amerika om er op de Panama-Pacific International Exposition Nederland zijn moderniteit ten toon te stellen.

Juist omdat Witsen tegelijk een randfiguur en een spil was, omdat hij op het snijpunt stond van twee eeuwen, van diverse disciplines, van verschillende sociale klassen, kan zijn leven als casus dienen voor de reflectie over biografische mogelijkheden. Het spectrum reikt van de schildersbiografie, de netwerkbiografie, de brievenbiografie, de gendergerichte biografie, de lifechanging events-biografie, de postmoderne biografie, tot de digitale biografie. Met Willem Witsen als voorbeeld pleit Elisabeth Leijnse in haar lezing voor de biografie als interdisciplinaire geschiedschrijving.

Toegang en informatie
De lezing vindt om 15:30 uur (inloop vanaf 15:00) plaats in het RKD te Den Haag. Na afloop is er een borrel tot 18.00 uur. Toegangsbewijzen à 15 euro (studenten 5 euro) zijn te bestellen via deze link.

Voor verdere informatie en updates, zie het evenement op de website van de Maatschappij der Nederlands Letterkunde.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.