Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Workshop In Contact met Collecties – Geschiedenis van de Fotografie

9 apr 2019
Van 15:00 - 17:00uur
Universiteitsbibliotheek Leiden

Op dinsdag 9 april wordt voor het belangstellende publiek een workshop rond de geschiedenis van de Fotografie georganiseerd. De bijeenkomst vindt plaats in de Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27 te Leiden.

Unieke ervaring

Tijdens de workshop brengt Maartje van den Heuvel u in aanraking met de brede fotocollectie van de Universitaire Bibliotheken Leiden. Speciale aandacht zal er zijn voor de materialen, technieken en procedés die werden gebruikt door fotografen van 1938 tot het heden. Met welk doel werden deze technieken ingezet? Wie waren de vakmensen die deze methoden toepasten? Hoe gebruiken hedendaagse fotografen deze historische procedés om hun kunst te verrijken? U zult niet alleen antwoord krijgen op deze en andere vragen maar de stukken ook zelf kunnen bestuderen terwijl u de uitleg krijgt.

Programma

Voor deze workshop is geen specifieke voorkennis vereist. Na een korte introductie en instructie kan het publiek onder toezicht een representatieve selectie foto’s uit de collecties van de UBL zelf raadplegen. Hierbij zal door Maartje van den Heuvel tekst en uitleg worden gegeven.

 

Meldt u zich hier aan, voor 2 april.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.