Historici.nl

Zwarte zwanen Leren van verliezers

21 mar - 21 feb 2018
Van 20:00 - 21:30uur
Universiteit Utrecht, Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

De wetenschap zoals we die nu kennen, is gevormd door grote denkers Descartes, Newton en Boyle. Hun ideeën vormden de manier waarop we de wereld nu zien en onderzoeken. Het zijn de denkers die bepalend waren en geschiedenis schreven. Maar in hun tijd waren zij de vernieuwers en waren zij de radicalen. Van wie kregen zij tegengas en waarom? Filosoof dr. Han Thomas Adriaenssen vertelt wat we kunnen leren van hen die aan de ‘verkeerde kant’ van de geschiedenis stonden.

Voor verdere informatie en updates, zie het evenement op de website van Universiteit Utrecht.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.