Historici.nl

Gepubliceerd op 08-08-2012

Ewout Frankema benoemd tot hoogleraar in Wageningen

Twee en een half jaar na de pensionering van Pim Kooij, is Ewout Frankema benoemd tot zijn opvolger als hoogleraar in de geschiedenis aan de Universiteit van  Wageningen. De naam van de leerstoelgroep zal daarnaast worden gewijzigd in Rural and Environmental History.  Frankema is de vierde directeur van deze groep, na Pim Kooij, Ad van der Woude en Bernhard Slicher van Bath. De geografische dekking van het onderzoek van de leerstoelgroepen zal aanzienlijk vergroten door zijn komst. Tot nu toe was de Nederlandse agrarische geschiedenis de kern van het onderzoek .

Frankema is vooral een specialist in de geschiedenis van de economische en institutionele ontwikkeling in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Onlangs ontving hij van NWO een VIDI-subsidie voor zijn project ‘Is poverty destiny? Exploring long term changes in African living standards in global perspective’. Frankema blijft verder voor een dag verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Frankema is afgestudeerd in 2001 in economie en geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2008 behaalde hij zijn doctorstitel in de economie. De titel van zijn proefschrift is: ‘Has Latin America always been unequal? A comparative study of asset and income inequality in the long twentieth century’ (Brill 2009). Na zijn afstuderen verhuisde hij naar de Universiteit Utrecht, waar hij werd bekroond met een NWO VENI-subsidie: ‘The Colonial Origins of Inequality: A Comparative Analysis of Fiscal Regimes in Asia, Africa and the New World, 1492-2000’. Frankema is mede-hoofdredacteur The Low Countries Journal of Social and Economic History – Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, redactielid van Economic History of Developing Regions en mede-oprichter van het Centre for Global Economic History (CGEH) en de African Economic History Network (AEHN).

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.