Historici.nl

Gepubliceerd op 18-10-2018

FA-KNAW – Leeuwarden Stagiair onderzoeker regionaal-economische clusters

Functieomschrijving

Een zwaartepunt in het historisch onderzoek van de Fryske Akademy is de ontwikkeling van regionaal-economische clusters. Clusters zijn netwerken van bedrijven, intermediaire (kennis)instellingen en overheidsorganisaties die zich concentreren in een bepaalde regio. Door een onderzoeksopdracht breidt ons portfolio zich uit naar clusters van vis, food en gerelateerde bedrijvigheid. Centraal in het onderzoek staat de ontwikkeling van de visserij en de verwerkende sector op het voormalige eiland Urk. Voor dit project zoeken wij een onderzoeker regionaal-economische clusters voor een periode van minimaal 3 en maximaal 6 maanden. Als stagiair vervul je een belangrijke rol in het onderzoek.

Taken

  • Interviews met (voormalige) vissers, bedrijfsleiders, en beleidsmakers
  • Bronnen- en literatuuronderzoek
  • Analyseren van kwantitatieve gegevens
  • Meeschrijven aan rapportages, waaronder een wetenschappelijk artikel

Functie-eisen

  • Je studeert contemporaine geschiedenis, bedrijfskunde, economische geografie of een aanverwante studie: bij voorkeur zoeken wij een Research Master-student
  • Goede vaardigheden in het afnemen van kwalitatieve interviews
  • Zelfstandig kunnen vinden en analyseren van beleidsinformatie en het helder rapporteren daarover
  • Interesse in sociaaleconomisch beleid
  • Ambitie om wetenschappelijk onderzoek te verrichten
  • Een werkhouding die resultaatgericht, zelfstandig én teamgericht is

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een goed georganiseerde stageplaats die ingebed is in een netwerk van overheidsinstellingen, musea, archieven, onderzoeks- en erfgoedinstellingen. Dit geeft je de gelegenheid je netwerk uit te breiden. Je kunt praktische ervaring opdoen met regionaal-economische geschiedenis en beleidsgericht onderzoek. Je krijgt praktische begeleiding maar hebt ook de ruimte voor eigen inbreng en initiatief. De stagevergoeding bedraagt max. € 275,- per maand naar rato.

Werkgever

Fryske Akademy

De Fryske Akademy is een onderzoeksinstituut van de KNAW dat zich toelegt op het verrichten van hoogwaardig en vernieuwend onderzoek op het gebied van de Friese taal, cultuur, geschiedenis en samenleving. De Fryske Akademy levert vernieuwende wetenschappelijke prestaties, verricht beleidsondersteunend onderzoek en ontwikkelt digitale onderzoeksinstrumenten en –collecties. Hiermee brengt zij de Friese casus over het regionale, landelijke en internationale voetlicht.

Additionele informatie

Meer informatie over de functie-inhoud is te verkrijgen bij dr. Marijn Molema, (06) 17453663, e-mail: m.molema@fryske-akademy.nl. Website: www.fryske-akademy.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.