Historici.nl

Gepubliceerd op 06-04-2016
Door Joel Ebeltjes
Avatar photo

Facebook: het nieuwe toespreken van de ‘Volksvergadering’

Waar burgers in het oude Griekenland politieke kwesties op het marktplein bespraken, verkondigen we tegenwoordig onze mening, waar nodig in kapitalen, op Facebook.

Met de komst van sociale media is het niet meer nodig uit je luie stoel te komen om je te laten horen. De vraag is echter of dit de kwaliteit van het politieke debat ten goede komt. De discussie over politieke onderwerpen lijkt steeds meer te gaan over bijzaken. Zo weet de gemiddelde Nederlander eigenlijk niet tot nauwelijks iets over Oekraïne. Toch mogen we ons woensdag 6 april uitspreken over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en het Oost-Europese land. Vraag een gemiddelde Nederlander waar het verdrag over gaat en je krijgt antwoorden als ‘iets met handel, mensenrechten en ik moet mij nog inlezen’. Waarom gaan we stemmen over iets wat we niet kennen?

Het zou toch wat zijn, met z’n allen naar de Dam, het Malieveld of het lokale kerkplein in je dorpsgemeenschap om net als de oude Grieken onze hand in de lucht te steken en zo onze voor- of tegenstem kenbaar te maken. En misschien wel belangrijker, onze mening te laten horen. Vanwege de grootschaligheid van het komende referendum is dit natuurlijk niet mogelijk, maar gelukkig hebben wij Facebook. Het schrijven van artikelen, tweets en blogs is het nieuwe ‘toespreken’ van de ‘Volksvergadering’. De comments op Facebook zijn de reacties uit het publiek. Persoonlijk vraag ik mij af hoe vaak de oud-Griekse varianten van propaganda, naïviteit, nepkabinet en landverraders tijdens de Volksvergaderingen zijn gevallen. De reageerders op de sociale media lijken er in ieder geval geen genoeg van te krijgen.  

De anti-Europesen schreeuwen dat we uit de invloedsferen van Rusland moeten blijven en dat het tekenen van een verdrag met Oekraïne uiteindelijk zal leiden tot toetreding van het land tot de Europese Unie. De meer pro-Europese partijen hebben liever een goede buur en beweren dat een intensieve band met Oekraïne alleen maar voordelen heeft. Dan worden MH-17, dierenleed en de Panama Papers er nog bij gehaald. En is het verdrag sinds 1 januari 2016 al van kracht, of hebben we daadwerkelijk nog wat in te brengen? De informatievoorziening draait op volle toeren, maar of het allemaal duidelijker wordt is nog maar de vraag. De Oude Grieken hadden het zonder Facebook en slechts een beperkte stroom aan informatie een stuk gemakkelijker. Dat wil niet zeggen dat ze in het oude Griekenland geen propaganda kenden, maar ze werden in ieder geval niet tijdens de ochtendspits lastiggevallen door opdringerige flyeraars van D66, GroenLinks of de SP.    

Met een opkomstpercentage van dertig procent is het raadgevend referendum rechtsgeldig, maar het zal mij verbazen als zelfs maar tien procent van de Nederlandse bevolking weet waar we precies over mogen stemmen. Want als ik de ‘toespraken’ en reacties op Facebook lees draait het er bij dit referendum ook weer gewoon om wie het best in kapitalen kan schreeuwen.

Joël Ebeltjes

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.