Historici.nl

Gepubliceerd op 02-10-2018

Fellowshipsprogramma Het Scheepvaartmuseum 2019

Het Scheepvaartmuseum heeft twee onderzoeksbeurzen. Beide beurzen zijn bedoeld voor onderzoek naar objecten in de museumcollectie. Het Dr. Ernst Crone Fellowship staat open voor gepromoveerde academici, het Prof. J.C.M. Warnsinck Fellowship voor (recent) afgestudeerde masterstudenten.

Tot en met 4 november 2018 is het mogelijk voorstellen in te dienen voor onderzoeksprojecten in het kader van het Prof. J.C.M. Warnsinck Fellowship. In 2019 zijn er maar liefst vier onderzoeksplaatsen beschikbaar en is het stipendium verhoogd. Projecten hebben voortaan een looptijd van maximaal vijf maanden en kunnen worden gestart in februari of september 2019.

Klik hier voor de call for proposals en meer informatie.

Vacature: Fellowships Het Scheepvaartmuseum 2015
Door Redactie Historici.nl
Dr. Ernst Crone Fellowship 2018
Door Redactie Historici.nl
Prof. J.C.M. Warnsinck Fellowship 2018
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.