Historici.nl

Gepubliceerd op 23-09-2012

Fighting Spirit – Promotie Jack Didden

Op maandag 1 oktober 2012 vindt in de Academiezaal van de Faculteit Letteren aan de Comeniuslaan te Nijmegen de promotie plaats van Jack Didden.

Op 4 september 1944 werd Antwerpen bevrijd door Britse troepen. De deur naar Duitsland stond wagenwijd open, het einde van de oorlog in Europa leek nabij. Twee dagen later was de Duitse verdediging weer even taai als de maanden daarvoor in Normandië. Bij die ommekeer lijkt een geïmproviseerde eenheid onder leiding van Generalleutnant Kurt Chill, de Kampfgruppe Chill, een sleutelrol te hebben gespeeld.

Jack Didden onderzoekt in zijn proefschrift of deze stelling klopt en wat we ervan kunnen leren over twee belangrijke vragen: waarom vocht het Duitse leger door tot het bittere einde en: wat of wie bepaalt de efficiëntie van een militair eenheid? Het lijkt erop dat alle eenduidige verklaringen die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn gegeven als antwoord op de eerste vraag, niet kloppen: de situatie was complexer en het antwoord is gelegen in een combinatie van angst, hoop, sociale binding en vooral [bw]plichtsbesef. Ook blijkt de efficiëntie van een militaire eenheid minder af te hangen van moreel, sterkte en bewapening dan tot nu toe gedacht. De rol  van de leidinggevenden van bataljons- tot divisieniveau blijkt wel bepalend te zijn.

Jack Didden (Waalwijk, 1952) studeerde Engels aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij werkt als leraar Engels aan het Dr. Mollercollege in Waalwijk. Hij schreef en droeg bij aan een aantal boeken over de Tweede Wereldoorlog in zuidelijk Nederland. Ook schreef hij een aantal kinderboeken. Dit promotieonderzoek werd begeleid vanuit het Institute for Historical, Literary and Cultural Studies van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.