Historici.nl

Gepubliceerd op 31-03-2017

FNV en IISG sluiten convenant voor 2 miljoen euro

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en de FNV hebben een convenant gesloten over het beheer van het omvangrijke archief van de federatie. Hierin stelt de FNV het IISG een bedrag van meer dan 2 miljoen euro ter beschikking voor archiefverwerking, digitalisering en onderzoek.

Het IISG geldt in Nederland als de belangrijkste bewaarplaats voor vakbondsarchieven. In zijn gebouw in Amsterdam is meer dan 3 kilometer FNV-archief opgeslagen, inclusief voorlopers en aangesloten bonden.

Met de investering wil de FNV ervoor zorgen dat zijn papieren archief geheel toegankelijk wordt voor onderzoekers en andere belangstellenden. De belangrijkste archiefstukken worden bovendien gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld via de website van het IISG. In het verleden digitaliseerde het IISG al delen van het archief van de NVV, een van de voorlopers van de FNV.

Meer lezen? Zie daarvoor de website van het IISG.


Algemeen Secretaris van de FNV Leo Hartveld en
IISG-directeur Henk Wals tekenden het convenant.
 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.